Önkormányzat Magyar Államkincstárnál nyilvántartott adatai:

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ext/torzskonyv/1/?ktsearch=1&ktpar1=2&ktpar2=734664

 

 

A képviselő-testület tagjainak névsora

Tel: 06-26-336-313

E-mail cím: polgarmester@pilisborosjeno.hu

 

Német nemzetiségi önkormányzati képviselők:

  • Szegedi Ferenc Róbert képviselő
  • Kiss Béla képviselő
  • Perlinger Györgyi képviselő
  • Horváth Kornélia Van Der Heide képviselő
  • Szegedi Márton képviselő

 

A Képviselő-testület állandó bizottságai tagjainak névsora

a) Pénzügyi és Gazdasági Bizottság (2 képviselő + 1 külső tag = 3 fő)

i. Bubik Szabolcs (elnök)

ii. Dömötörfy Zsolt (elnök-helyettes)

iii. Zádor István – külső tag

b) Fenntartható fejlődés és településfejlesztési Bizottság (3 képviselő + 1 külső tag = 4 fő)

i. Dömötörfy Zsolt (elnök)

ii. Bubik Szabolcs (elnök-helyettes)

iii. Antonovits Bence

iv. Vass László – külső tag

c) Humán Bizottság (2 képviselő + 1 külső tag = 3 fő)

i. Bozsódi Borbála (elnök)

ii. Buzás István (elnök-helyettes)

iii. Nevelős-Forgács Ildikó – külső tag

d) Műszaki Bizottság (2 képviselő + 1 külső tag = 3 fő)

i. Buzás István (elnök)

ii. Antonovits Bence (elnök-helyettes)

iii. Mihálffy Attila – külső tag

e) Külső-településrészek Bizottsága (3 képviselő + 2 külső tag = 5 fő)

i. Antonovits Bence (elnök)

ii. Bozsódi Borbála (elnök-helyettes)

iii. Dömötörfy Zsolt

iv. Kiss Ildikó – külső tag

v. Keresztes Gábor – külső tag

Képviselő-testület tanácsnoka: Bozsódi Borbála képviselő