Pilisborosjenő önkormányzatának képviselő-testülete annak érdekében, hogy a helyi MEDITOP Gyógyszeripari Kft. fejlődését elősegítse, a cég gyártási és logisztikai kihívásainak orvoslására állami beruházás keretében felmerült ipartelepi átkötőút megvalósítását támogassa, a MEDITOP Gyógyszeripari Kft.-vel folytatott egyeztetéseket, a 2020. novemberi lakossági fórumot, a külső településrészi közvélemény-kutatást, illetve a Téglagyári út melletti gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató (GKSZ) besorolású területek tulajdonosaival és a Malomdűlő Lakópark Kft. ügyvezetőjével és tulajdonosaival folytatott többszöri egyeztetéseket követően úgy döntött, hogy a gyógyszeripari cég fejlesztési terveivel összhangban a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. számára a Téglagyári út közepét (egészen pontosan a 3099) adja meg az ipartelepi átkötőút végpontjaként.

Amennyiben a kormányzat és a NIF Zrt. támogatja az út áttervezését, úgy a megvalósuló beruházás következtében nemcsak a gyors ütemben fejlődő MEDITOP Gyógyszeripari Kft. tud a falu központjából egy hosszabb távú bővülési, fejlődési lehetőséget is biztosító területre az Ófalu központjából kiköltözni, elősegítve ezáltal a külső településrész gazdasági-kereskedelmi övezetének tudáscentrikus tevékenységet végző cégekkel való betelepedését, de nagy mértékben fogja segíteni a Téglagyári út és az érintett terület csapadékvizei elvezetési problémáinak megoldását, a közvilágítás és a közművek magas szintű fejlesztését.

A döntésben egyaránt jelentős szerepet játszott, hogy

– a helyi MEDITOP Gyógyszeripari Kft. számára falunkban biztosítsunk bővülési-fejlesztési lehetőséget;

– a meglévő gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató övezetbe sorolt területek betelepítését elősegítsük;

– külső településrészen élő lakosság számára a régóta hiányolt infrastruktúra-fejlesztés lehetőségét támogassuk;

– a falu környéki szántóföldet elsősorban mezőgazdasági művelésben tartsuk meg;

– korábbi faluvezetések által ingatlanfejlesztőkkel kötött, jogilag kötelező érvényű önkormányzati kötelezettségek elmulasztásai miatti perek terheit csökkentsük;

– az állami fejlesztést és a beruházás megvalósítását úgy segítsük elő, hogy fentiek mind érvényesülni tudnak.

 

Pilisborosjenő, 2021. 04. 26.

SKM_C25821042616470-1