Az elmúlt hónapokban érkezett visszajelzések alapján a Lazareth Munkacsoport közreműködésével több ponton megváltoztattuk az eredeti fejlesztési koncepciót. Az alábbiakban ismertetjük a változtatásokat. Friss hír továbbá, hogy a közvilágítás kiépítése a területen célegyenesbe érkezett, a tervezett ütemezés szerint még nyáron befejeződik a beruházás.

Közvilágítás kiépítése

A beszerzési eljárást követően a kivitelezést elnyerő vállalkozás a WG-Immo Kft, amely cég 150 napon belül vállalta a munka kivitelezését bruttó 36 687 676 Ft összeg ellenében. A szerződéskötést követően a szerződés is elérhető lesz a weboldalon. A munkák költségeit az elkülönített számlán kezelt lazareth-i befizetésekből fedezzük.

Az egyedi TRSZ-eket joghatályosnak tekintjük

Nem kezdeményezzük sem a megtámadásukat, sem az újratárgyalásukat. Fontosnak tartjuk, hogy az Önkormányzattal kötött szerződéskötés mindenkinek kiszámítható és biztonságos legyen. A lazareth-i közműfejlesztést nem érinti pénzügyileg hátrányosan ezen szerződések érvényben tartása, mert a 27 érvényben lévő TRSZ mentén leadott, és 10.000  HUF/m2-ért beszámított osztatlan közös telkek eladási ára teljes egészében a közművesítésre fordítható (ezen szerződésekben nincs utólagos elszámolás), így az időközben lezajlott telekár növekmény fedezi ezen szerződések hiányzó befizetéseit.

VKT peres ügyek

Figyelembe véve, hogy a VKT a korábbi nem fizetők egyikével szemben jogalap nélküli gazdagodás címén jogerősen pert nyert, megnyílt a lehetőség a nem fizetőkkel szembeni igény jogi úton történő érvényesítésre. Ezért, aki az eddig elkészült közművekhez kapcsolódó fizetési kötelezettségének nem tett eleget és 2021. április 30-ig sem jelzi szerződés     kötési szándékát, azok ennek az igényérvényesítésnek a kockázatával néznek szembe.

Osztatlan közös tulajdonban lévő telekrészekkel kapcsolatos lehetőségek

Amennyiben az osztatlan közös tulajdont birtokló tulajdonos rendelkezik önálló ingatlannal a területen, az osztatlan közös telekrészek Önkormányzat számára történő átadáskor átadott telek-négyzetméterenként 20.000 Ft garantált beszámítási árral azonnal csökkenti a tulajdonában lévő összes területre befizetendő közművesítési költséget és további fizetési könnyítésben részesül a Fizetési ütemezés pontban meghatározottak szerint. Az osztatlan közös terület átadásával kapcsolatban az önkormányzat utólagos elszámolási kötelezettséget vállal.

A kizárólag osztatlan közös tulajdonnal rendelkezők az alábbi lehetőségekkel élhetnek:

  1. osztatlan közös tulajdonukat eladják az azt terhelő közművesítési kötelezettséggel együtt,
  2. térítésmentesen átadják az önkormányzatnak az azt terhelő közművesítési kötelezettséggel együtt,
  3. megfizetik a tulajdonukban lévő osztatlan közös telekhányad + önkormányzati hányad alapján a közművesítési költséget, és visszavonhatatlanul hozzájárulnak ahhoz, hogy az osztatlan közös tulajdonú telkek tulajdonjog átrendezéssel piacképes értékesíthető telkekké váljanak az Önkormányzat által meghatározott rend szerint.

A közművesítési hozzájárulás meghatározása

Korábban úgy definiáltuk a hozzájárulás 9.000 Ft-os négyzetméterenkénti összegét, hogy azt az önkormányzatnak leadott 10%-nyi telekhányadok után csupán az 1/1-es telket birtokló jogutódnak kell megfizetnie. Az új definíció szerint a hozzájárulás összege továbbra is 9.000 Ft négyzetméterenként, azonban az önkormányzatnak korábban leadott 10%-nyi telekhányad után fizetendő díjat a jelenlegi jogutódok (1/1-es telektulajdonosok és osztatlan közös területet birtokló telektulajdonosok) arányosan viselik.

Ez azt jelenti, hogy minden tulajdonos hozzájárulási alapja (terület) úgy számítódik, hogy a területen jelenleg birtokolt (magántulajdonú és osztatlan közös) területét 1,11-el felszorozzuk. Ez a növekmény a rá eső önkormányzatnak leadott telekterület miatti korrekciós tényező. Ez a számítás pontosabban lefedi azt a valós jogi helyzetet, mely szerint az önkormányzati ajándéktelkek közművesítési költségét a magántulajdonosok fizetik a birtokukban lévő területnagyság arányában. Egyúttal egyértelműen lekezeli azoknak a telkeknek az eseteit, ahol az időközbeni tulajdonosváltozások során a magántulajdonú telkek és az osztatlan közös telekrészek más-más tulajdonba kerültek.

A fenti számítási mód alkalmazásával a magántulajdonnal ÉS osztatlan közös tulajdonnal IS rendelkező tulajdonosok össz befizetési kötelezettsége nem változik. A kizárólag magántulajdonú telekkel rendelkezők esetében a korábbi számítás szerinti befizetendő összeg valamelyest csökken, a kizárólag osztatlan közös tulajdonnal rendelkezők esetében a befizetendő összeg valamelyest nő.

Fizetési ütemezés

A szerződéskötéskor a tulajdonosoktól minimálisan elvárt követelmény:

  • tulajdonában lévő osztatlan közös tulajdonú telkek rendezése a fentiek szerint és
  • a már befejezett közművesítési feladatok (3804 Ft/m2) és a megvalósítás alatt álló közvilágítás befejezésének, valamint a hátralévő közműtervezési költségnek (318 Ft/m2), mindösszesen 4123 Ft/m2 befizetése. Ezt az összeget csökkenti a leadott osztatlan közös terület beszámítási értéke, illetve a VKT részére korábban befizetett összeg 97%-a.

A fenti összegeken túli befizetési kötelezettségeket (4.877 HUF/m2) legkésőbb a közművesítési munkálatok kivitelezésére kiírandó közbeszerzés eredményhirdetését követő 30 napon belül kell megfizetni.

Ennek elmulasztása esetén a fennmaradó hátralék összege a KSH által közzétett éves építőipari árindexszel évente növekszik, amelyet az utólagos elszámolás során is figyelembe veszünk.

Amint az osztatlan közös tulajdonú telkek értékesítésre kerülnek, az Önkormányzat kiértesíti az érintett tulajdonosokat a végleges beszámítási árról, és aktualizálja a befizetési kötelezettségeket. Ez ideális esetben (jelentős méretű osztatlan közös telekhányad esetén) azt is jelentheti, hogy nem kell további befizetéseket tennie a tulajdonosoknak.

Célunk ezzel az igazságosabb teherviselés, a szerződéskötési hajlandóság további motiválása annak érdekében, hogy mielőbb megindulhasson a területen a kivitelezés. A jelzálogra a törlési engedélyt kizárólag a teljes díj (9.000 Ft/m2) befizetése esetén tudja az önkormányzat kiadni. Amennyiben a tulajdonos a teljes összeget szerződéskötéskor megfizeti, levesszük a jelzálogot.

A fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdésük merülne föl, érdeklődni a lazareth@pilisborosjeno.hu emailcímen tudnak.

A területen érdekelt tulajdonosok létrehoztak egy Facebook csoportot is (Lazarét – PBJ), ahol a Lazareth Munkacsoport tagjai naprakész információkat osztanak meg és segítenek a kérdések megválaszolásában. Javasoljuk minden érintett telektulajdonosnak ezen csoportba történő belépést.

Pilisborosjenő Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága