Az ipartelepi bekötőútról szóló lakossági fórumra a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és az út tervezői nem jöttel el, ezért megküldtük számukra a lakosok kérdéseit. Válaszaikat változtatás nélkül adjuk közre.

 

  1. kérdés: Tudják-e és figyelembe vették-e, hogy milyen közművek vannak a Hegyalja út alatt?

Válasz: Tekintettel arra, hogy a tárgyi projekt során engedélyezési, majd kiviteli terv készítése történik, amelynek része a közműérintettség, és közműkiváltások is, így természetesen figyelembe vételre kerülnek adott tervezési fázisban a közművek is.

  1. kérdés: Többször felmerült kérdés: Lehetséges-e a projektre fordított pénzből inkább a Budai utat felújítani és alkalmassá tenni a kamionforgalom számára is?

Válasz: Ehhez az ITM elrendelésének módosítása lenne szükséges. A meglévő országos közút felújítása pedig a MK NZrt üzemeltetési, fenntartási feladatkörébe tartozik, nem fejlesztési feladatkör.

  1. kérdés: A Meditop vezetőinek elmondása szerint hetente 2-4 kamion forgalmáról lenne szó. A következő 15 évben ez maximum heti 15 kamion lesz. Most már egyre inkább azt támogatnák, hogy az út ne lásson el átkötő funkciót, hanem zsákutca legyen, mely a Meditop telephelyen végződik. Mi indokolja napi 1-2 kamion számára egy milliárdos út megépítését?

Válasz: Lásd 5. kérdésre adott választ és a prezentáció elején idézett ITM elrendelést! Társaságunk, a NIF Zrt. az ITM által elrendelt feladatokat látja el, fejlesztési döntéseket nem hoz. A fejlesztés nem csak az iparterület megközelítésének érdekét, hanem már az M0 alapfeladatát, vagyis az érintett ingatlanok megközelítését is szolgálja.

  1. kérdés: Figyelembe vették, hogy a feltöltött szeméttelepre 2024. előtt nem lehet építkezni?

Válasz: Ismert előttünk, hogy a rekultivációt követő 10 éves, ún. utógondozási időszak 2024-ben jár le. A területről 2018-ban készült összefoglaló jelentés szerint a süllyedések nagy része a 2006-2013. évek közötti időszakban lezajlott. Az azt követő további konszolidáció a rekultivációs rétegrendet nem károsította. A Tervező geotechnikai fúrásokat végeztet a területen, melyek eredményei alapján, gondos előkészítéssel található engedélyeztethető megoldás, nem kizárt akár a 2024-nél korábbi területre lépés. E kérdésben egyeztetés zajlott az illetékes Környezetvédelmi Főfelügyelőséggel is. Az építkezés lehetőségeit, feltételeit a kiadásra kerülő környezetvédelmi szempontú határozatukban meg fogják adni.

  1. kérdés: Jelen információk szerint az M0 építése nem indul meg a következő 10 évben. Ebben az esetben mi sürgeti a körforgalom és a szeméttelepen átvezető új út megépítését? Szükséges-e?

Válasz: Társaságunk az ITM által elrendelt feladatokat látja el, a fejlesztési döntéseket, időbeni ütemezéseket nem a NIF Zrt. hozza. Ugyanakkor a körforgalom és a szeméttelepen átvezető új, mintegy 730 m hosszú út az M0 projekt része, amelyre Társaságunk jogerős építési engedéllyel rendelkezik. Ez a műszaki tartalom legkésőbb az M0 építésével valósul meg a jelenleg érvényes építési engedélyek szerint.

E szakasz korábbi megépítése elősegíti az M0 építése során a térségben várható forgalmi változások során az érintett ingatlanok megközelítését, továbbá a már jelenlévő és majd esetlegesen betelepülő további gazdasági tevékenység és a település érdekei kiszolgálását.

  1. kérdés: A jelenlegi nyomvonalon Natura 2000 védettségű erdőből kellene egy sávot kivágni. Figyelembe vették-e ezt a tervezéskor?

Válasz: A tervezett fejlesztés nem érinti a Natura 2000 védettségű erdőt, annak határán kívül marad.

  1. kérdés: Önök szerint a tervezett útfejlesztés összhangban van-e az 1996. évi LIII. törvénnyel a természet védelméről, különös tekintettel a fenntartható fejlődés alapelveire?

Válasz: Az összhangot a tervezés és engedélyezés együttesen kell biztosítsa. A környezetvédelmi tervezés jelen állása szerint, valamint a Környezetvédelmi Főfelügyelőséggel folytatott előzetes egyeztetések kizáró okokat eddig nem tártak fel.

A tervezett ipartelepi bekötő út a Budai útból leágazó földúton halad. A Pilis és Visegrádi-hegység (HUDI20039) különleges természetmegőrzési Natura 2000 terület mellett kb. 130 m hosszúságban halad a nyomvonal. A környezetvédelmi felügyelőséggel és környezetvédelmi szakemberekkel előzetesen egyeztetve, Natura 2000 területen területfoglalás nem történik. A Natura 2000 terület esetében jelölő élőhelyet a beruházás élőhely megszűnéssel nem érint.

  1. kérdés: A NIF által felajánlott támogatást be lehet-e fogni a Malomdűlői iparterület rendezésébe, hogy az megfeleljen a Meditop céljainak? (Tereprendezésről van szó, teraszokat szükséges kialakítani feltöltött területen).

Válasz: Nem, mert a projekt nem támogatásból, hanem költségvetési forrás(ok)ból valósul meg. Az elrendelés és a forrásbiztosítás a bekötő út megvalósítására került biztosításra az ITM elrendelés értelmében. A NIF Zrt nem rendelkezhet a források alternatív felhasználásával kapcsolatban.

  1. kérdés: A tervezés során figyelembe vették-e, hogy a 2020/09 szabályozási terv, illetve ezt megerősíti a 27/2015. (VI. 2.) MvM rendelet értelmében a Köves-bérc része az egykori Pilisi királyi erdő területe világörökség várományos helyszínnek, amit a 2011. évi LXXVII. törvény a világörökségről szerint hasonló mértékű védettség illett meg, mint világörökségi helyszíneinket?

Válasz: Figyelembe vettük a szabályozási terv előírásait. A tervezett fejlesztés nem érinti a világörökség várományos helyszínt és annak határát.

 

 

 

Budapest, 2020. október 16.                                      NIF Zrt.