2024. február 8-i KT ülés előterjesztései

 1. Beszámoló a Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
 2. Javaslat 027 TRSZ módosítására
 3. Javaslat 2024. évi költségvetés elfogadására
 4. Javaslat 2024. évi belső ellenőrzési terv módosítására
 5. Javaslat ITVT végrehajtási tervének elfogadására
 6. Javaslat 2024. évi közbeszerzési terv elfogadására
 7. Javaslat Waldorf egyesület kérelmének megvitatására
 8. Javaslat a polgármester 2024. évi szabadság ütemezésnek jóváhagyására
 9. sürgősségi előterjesztés: Javaslat Mesevölgy óvoda 2024. évi beiratkozási idejének és nyári szünetének
  meghatározására

2024. január 31-i KT ülés előterjesztései

 1. Beszámoló a Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
 2. Javaslat törvényességi észrevétel elfogadására
 3. 2024. költségvetés I. olvasat
 4. Javaslat a Német Nemzetiségi Önkomiányzattal történő együttműködés céljából megkötött közigazgatási szerződés felülvizsgálatára
 5. Javaslat 2024. évi közmeghallgatások időpontjának meghatározására