Mit nevezünk ipartelepi bekötőútnak?

Az ipartelepi bekötőút (hivatalosan Ipartelepi bekötés) a Hegyalja út – Kövesbérci úttól a Budai út és a Fő út között elhelyezkedő kereskedelmi-szolgáltató területet összekötő tervezett 1500 m hosszú, 2×1 sávos útszakasz, mely a Hegyalja utcától a Budai útig többé-kevésbé a jelenleg létező földút nyomvonalát követi, majd a Budai úttól a 013/15 hrsz. és 013/16 hrsz. telkek határán érné el a 714/5 ingatlant, melyről a környező Gf4 és Gf2 besorolású telkek elérhetők. (lásd fenti térkép) Nevét onnan kapta, hogy a kereskedelmi-szolgáltató övezet (ipartelep) feltárására szolgálna.

Mi a fő indoka az ipartelepi bekötőút tervezett megépítésének?

Az állam gazdaságfejlesztési céllal a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. beruházásain keresztül támogatni kívánja a fejlődőképes magyar tulajdonú, exportképes kis-középvállalatok (KKV) növekedését. Az állam a MEDITOP Gyógyszeripari Kft.-t, mint Pilisborosjenő legnagyobb adófizetőjét és munkáltatóját, az ilyen kiemelkedően támogatandó KKV-k közé sorolta. A MEDITOP Gyógyszeripari Kft. jelenlegi telephelye nem teszi lehetővé a cég hosszútávú növekedését, illetve a cég jelenlegi telephelye a főutakról nehezen közelíthető meg. Az alapanyagokat szállító tehergépjárművek, kamionok ki- és bepakolása is csak a Fő út egyik közlekedő sávjának elfoglalásával lehetséges jelenleg. Ez a cég forgalmának növekedésével várhatóan egyre nagyobb gondot fog jelenteni. A MEDITOP Gyógyszeripari Kft. ezért azt kérte a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt.-től, hogy a további növekedését az Ipartelepi Bekötőút létesítésével tegye lehetővé, ugyanis korábbi, mára meghaladott terveik szerint logisztikai központot terveztek létesíteni a jelenlegi szennyvíztisztító helyén vagy annak környékén annak érdekében, hogy a lakosságot ne zavarják a teherforgalmukkal, a szállítmányok ki- és bepakolásával, illetve képesek legyenek a megnövekedett anyagforgalom következtében kialakuló nagy mennyiségű alapanyag és késztermék korszerű és rugalmas tárolására. A cég már ma is rendkívüli tárolókapacitás hiánnyal küszködik.

Hogyan lehet majd elérni a Bécsi utat a Panoráma utca környékéről, ha nem épül meg az ipartelepi bekötőút, és az M0 miatt megszűnik a jelenlegi kijárat?

A Hegyalja út – Kövesbérci út sarkától a Téglagyári körforgalomig tartó 730 m hosszú 2×1 sávos út az ipartelepi bekötőút sorsától függetlenül mindenképp megépül, hiszen ki kell váltani az M0 miatt megszűnő Panoráma utcai kihajtót. A Bécsi út ezen a keresztül érhető majd el. Az ipartelepi bekötőúton a Hegyalja út – Kövesbérci út sarkától a Budai út és a Fő út között elhelyezkedő kereskedelmi-szolgáltató területet összekötő szakaszt értjük, ebbe nem tartozik bele a Bécsi úti kihajtó.

Ki finanszírozza az ipartelepi bekötőút esetleges megépítését?

A beruházást 100%-ban az állam (Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt.) finanszírozza.

Milyen szakaszban tart a beruházás előkészítése, megvalósítása? Mit tudunk még befolyásolni?

Jelenleg az engedélyezési terv előkészítésének szakaszában van a projekt. A beruházás kivitelezése még nem eldöntött tény, az önkormányzat támogatása nélkül nem tud megvalósulni, és a jelenlegi önkormányzat választási ígéretének megfelelően a lakosság többségének támogatása esetén tudja támogatni a projektet. Emellett  a MEDITOP Gyógyszeripari Kft. esetlegesen változó tervei is befolyásolhatják a projekt megvalósulását, akár a helyszín vonatkozásában is.

Van arra lehetőség, hogy a tervezett utat csak a pilisborosjenői lakosok használják?

A jelenleg szóban forgó állami finanszírozású fejlesztés esetén nincs. Az út kamion célforgalmat lehetővé tevő méretezéssel készülne, építésének elsődleges célja a teherforgalom lebonyolítása a cég logisztikai központja és a 10-es út között.

Milyen érvek szólnak az ipartelepi bekötőút megépítése mellett?

 • Jobb összeköttetés létesülne a sűrűn lakott területek elkerülésével a MEDITOP Gyógyszeripari Kft. tervezett telephelye és a fő közlekedési útvonalak között (az eredeti cél).
 • Az út szolgálhatná a Pilisborosjenő faluközpont (ófalu) és a külső településrészek (Külső Pilisborosjenő Bécsi úti településrészek, Téglagyár, Malomdűlő) közvetlen, kerülőút nélküli megközelítését. A jelenlegi út kb. felére rövidülne, a forgalmas Ürömi körforgalmi csomópont elkerülésével.
 • Könnyebben elérhetővé válna az ófaluból Solymár, a solymári Auchan áruház, a pilisvörösvári Járási Hivatal és a 10-es út ÉNY-i szakasza.
 • Hosszabb távon lehetőség nyílik közvetlen tömegközlekedés létesítésére az ófalu és a külső településrészek között, akár Solymár és Dorog irányába is.
 • A beruházás állami forrásból részben megoldaná a Bécsi úti településrész egy részének vízelvezetési gondjait, mivel az út építésével együtt korszerű vízelvezetés és járda is épül.
 • A fejlesztés szilárd burkolatú úttal látná el a Kövesbérc alatt húzódó, lakóterületi övezetbe sorolt, de jelenleg még szántó művelésű ingatlanokat.

Milyen érvek szólnak az ipartelepi bekötőút megépítése ellen?

 • Az út vélhetően jelentős átmenő forgalmat generálna, hiszen egérútként használható mind a Bécsi úti torlódás kikerülésére, mind a Bécsi út-Üröm-Budakalász/Csillaghegy irányban haladók útjának lerövidítésére. Feltételezhető, hogy a forgalom csupán kis része lenne a MEDITOP Gyógyszeripari Kft. teherforgalma (max. egy tucatnyi kamion hetente), nagyobb részét a jelenleg a Solymár-Pilisvörösvár felől Üröm-Csillaghegy-Budakalász irányba, illetve az ellenkező irányba haladó, nem helyi gép- és teherjárművek adnák legalább addig, amíg az M0 körgyűrű 10-es és 11-es út közötti szakasza el nem készül. A megnövekedett forgalom várhatóan hátrányosan érinti különösen a Hegyalja úton lakókat, de a reggeli órákban az ófaluból Budapestre igyekvőket is akadályozhatja majd, amennyiben visszatorlódik a kocsisor az ürömi körforgalomtól.
 • Mivel a Hegyalja út Kövesbérc felőli oldala Natura 2000 terület, így az út nyomvonala ezen a szakaszon rendkívül szűk helyen, közvetlenül a lakóházak kerítése mellett tud csak futni.
 • A megnövekedett forgalom növelné a Bécsi úti településrész zaj és károsanyag terhelését.
 • A rekultivált területen átvezető út meredeksége a tervek alapján 9%, ami a tervezett forgalomnál a maximálisan alkalmazható. Ez a Rózsa vagy Kőfuvaros utcák meredekségének felel meg, kamionforgalom számára nem kedvező. Annál is inkább, hogy 10 perc kitérővel van alternatív útvonal, a Budai út, ami mindössze kb. 4% meredekségű. Megjegyzendő, hogy a Budai út jelen állapotában nem folyamatos kamion terhelésre méretezett.
 • Az új út vélhetően felgyorsítja a nyomvonal környékének beépülését.

Hogyan véleményezhetem az ipartelepi bekötőút tervét?

 • Személyesen, október 2-án, az ipartelepi bekötő útról tartott lakossági fórumon (ha a koronavírus járvány lehetővé teszi ennek a megrendezését),
 • Külső településrészeken élőként az október folyamán kiküldésre kerülő kérdőív kitöltésével és leadásával,
 • Írásban a bekotout@pilisborosjeno.hu címre küldött e mailben.

Mikor várható döntés a végleges nyomvonalról?

A nyomvonalról a dönteni a lakosság véleményének megismerése, valamint az illetékesekkel folytatott további tárgyalások után fogunk, várhatóan még az idei évben.

Az M0 Pilisborosjenőt is érintő szakaszával kapcsolatban is mondunk most véleményt?

NEM. Az M0 Pilisborosjenőt is érintő szakaszának nyomvonala, az Ipartelepi bekötőúttól független.

Ha a bekötőút megépítése mellett döntenénk, mikor épülne meg az út?

A NIF Zrt. képviselője tájékoztatása szerint legkorábban a döntéstől számított 3 év múlva kezdődne a munka.

Van-e veszélye annak, hogy az út megépülése esetén a könnyebb megközelíthetőség további forgalom növekedést okoz az ófaluban?

Erre a kérdésre forgalommodellezés hiányában nem tudunk válaszolni. Vélhetően elsősorban nem a faluba érkező forgalmat növelné a tervezett beruházás.

Hogyan közlekedhetek kerékpárral a tervezett úton?

Az úton a a KRESZ 54. §-ának idevágó részei sze­rint az út jobb szélén haladva lehet szabályosan közlekedni. A nyomvonal mai állapota szerint helyenként meredek lesz továbbá a reggeli és esti órákban várhatóan forgalmas is, így kerékpáros használata gyakorlatot kíván.

Hol érhetőek el az aktuális forgalomszámlálási adatok a csatlakozó (meglévő) utakhoz?

A legfrissebb forgalomszámlálási adatokat a Magyar Közút Nonprofit zRt. Koordinálja , melyet az Országos Közúti Adatbankban (OKA) érhetők el.

https://internet.kozut.hu/kozerdeku-adatok/orszagos-kozuti-adatbank/forgalomszamlalas/

Nem lehetne az Ipartelepi bekötő utat úgy vezetni, hogy azt a jelenlegi ingatlanoktól távolabb vezessen, csökkentve a zajterhelést és környezetszennyezést?

A jelenlegi terveken szereplő végpont esetén nem. A terület geológiai adottságai, a Kövesbérc Natura 2000 védettsége, valamint a jelentős szintkülönbségek miatt a nyomvonal közvetlenül a lakóházak mellett vezetne. Azonban a végpont módosításával elképzelhető, hogy szükségtelenné válik a Hegyalja úti szakasz.