Első rész

Napirend

  1. Határozatok végrehajtásáról szóló jelentés polgármesteri tájékoztatás.
  2. Civil szervezetek 2020. évi költségvetési támogatása.
  3. Javaslat régi iskola hasznosítására.

Második rész

4. Javaslat a 2020. évi közbeszerzési terv elfogadására.

5. Javaslat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szerződés hosszabb távú megkötésére.

6. Javaslat a HÉSZ egyszerű eljárásban történő soron kívüli módosítására.

7. Javaslat a helyi településkép védelmi tervtanács felállításáról, működési feltételeiről és eljárási szabályainak megállapításáról.

8. Beszámoló önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásának áttekintéséről

9. Javaslat a 2019. évi költségvetés módosítására.

10. Javaslat civil szervezetek 2019. évi beszámolójának elfogadására.

11. Idősek nappali ellátásáról szóló éves szerződés felülvizsgálata.

12. Javaslat Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása, az óvoda nyári zárva tartásának meghatározása.

13. Javaslat bölcsődei ellátással összefüggő döntések meghozatalára