Első rész

Napirend

  1. Beszámoló 2019. november 20. napjáig született Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
  2. Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2020. évi igazgatási szüneteinek és szokásostól eltérő munkarendjének elrendelésére
  3. Javaslat a lakosság önszerveződő közösségeinek pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotására (a rendelet-tervezet később kerül kiküldésre, kifüggesztésre)

Második rész

4. Javaslat hulladékgazdálkodási feladatok ellátásra irányuló szerződés megkötésére (az előterjesztés mellékletét képező szerződés később kerül kiküldésre)

5. Javaslat a 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadására

6. Javaslat a Képviselő-testület 2020. I. félévi (2020. január-június) munkatervének elfogadására.

7. Javaslat a régi iskolaépület egyes helyiségeinek hasznosításra 8) Javaslat az Önkormányzat jogi képviseletének ellátására

Harmadik rész

8. Sürgősségi indítvány: iskola előtti zebrához szükséges közvilágítás