A lakossággal való egyeztetés, konzultáció, bevonásuk a döntésekbe kiemelt fontosságú az önkormányzat számára. A bevonásra a ciklus második felében lesz lehetőségünk még nagyobb hangsúlyt fektetni.

A ciklus első felében főleg az információhoz jutást, a tájékoztatást erősítettük meg, hogy a lakosoknak minden aktualitással kapcsolatban legyen lehetőségük képben lenni cikkeken, fotókon, infografikákon keresztül, mert ez az együttműködésünk alapja. Ilyen információs felületek a Pilisborosjenői Hírmondó, a honlap, a polgármesteri és önkormányzati Facebook oldalak, videójegyzetek, a LED tévék a hivatalnál és az orvosi rendelőben, a képviselői testületi ülések videója és rövid összefoglalója. Ezeken kívül folyamatban van a hirdetőtáblák lehetőségeinek jobb kiaknázása is. A ciklus második felében a kétoldalú kommunikációt tervezzük erősíteni. A településvezetés a sikeres működés érdekében nem nélkülözheti a helyi lakosságtól származó információkat, véleményeket, ezt pedig csak a lakosság bevonásával, a lakossági visszajelzések (bejelentések) figyelembevételével teheti meg. A vélemények meghallgatása természetesen azért eddig is gyakorlat volt:
• Internetes szavazások: óvodai szülői elégedettségi felmérés, szociális térkép, ifjúsági kérdőív, fesztiválok véleményezése;
• Vélemények bekérése rendszeresen több témában, funkcionális e-mail címek és a honlapon az illegális hulladék bejelentő kialakítása;
• Pilisborosjenő településfejlesztési koncepciójának közös tervezése, amely kidolgozásának folyamatában száznál több falutársunk vett részt, és amelynek eredményeként elkészült a következő évek fejlesztési irányát megmutató dokumentum;
• Közmeghallgatások interaktív kérdésfeltevések lehetőségével zajlanak;
• Minden csütörtökön vannak polgármesteri fogadóórák, ezek keretében helyszíni jelenlétet igénylő esetekben, kérésre házhoz is megy a polgármester;
• Fórumok alábbi témákban: ipartelepi átkötőút, Malomdűlő és a Tücsök utcai átmenő forgalom, külső településrészek problémái.

A bevonás másik formája az együttműködés helyi szervezetekkel, csoportokkal, önkéntesekkel. Ennek gyakorlatát szeretnénk átgondolni, az együttműködési lehetőségek számát növelni, mert a „közjóért folytatott, lokális társadalmi csoportokban zajló közösségi cselekvés – a közösség tagjainak rendszeres kommunikációján, részvételén és az ezek nyomán kialakuló szolidaritáson keresztül – a részvételi demokrácia fô megnyilvánulási formája.” Ezeket népszerűsíteni és felkarolni kívánjuk a továbbiakban is minden lehetséges eszközzel.

Szerencsére eddig is gyümölcsöző kapcsolat épült ki szociális területen például a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportjával vagy a 2097 Csoport Egyesülettel, velük több gyűjtés szervezésében, lebonyolításában működtünk együtt. A Komatál és a Karácsonyi cipősdoboz akciók kiemelkedő helyi szervezésű (Csányi Márta doktornő), számos családot rendszeresen megmozgató kezdeményezések. A COVID járvány kitörésekor helyi tanácsadó testület állt fel intézményvezetőkből, orvosokból stb. A polgárőrökre a legkülönbözőbb helyzetekben számíthattunk a kirándulók terelgetésétől kezdve rendezvények biztosításáig. Az éppen most 135 éves fennállásukat ünneplő önkéntes tűzoltók nagyban növelik a helyi biztonságérzetet tűzeseteknél, hegyi és közlekedési baleseteknél. Közterületet többen is gondoznak, szépítenek egyéni vagy közösségi kezdeményezésben: Napsugár lakóparkban játszótér, patakpart a gyógyszertárnál, Karácsonyi és szüreti buszmegálló díszítések, Faluház adventi ablaka, a Júlia lépcső parkjának megújítása, fasorok karbantartása, Mózer árok takarítás, szemétszedések. Dániel Mihály vállalkozói adatbázist hozott létre, de van Vegyél Jenőit Facebook csoport is. Kommunikációban, közösségépítésben nagy segítség a falunak a Zsákfalvi Riporter és a különböző általános vagy tematikus Facebook csoportok, oldalak működtetése. (Felhívjuk a figyelmet viszont itt is, hogy alkalmi megjegyzések közlése nem lehet a közügyek hivatalos intézésébe történő bevonás és részvétel eszköze, vagy formája. Az önkormányzat a saját hivatalos e-mail címein kéri és várja a felelős hozzászólásokat – véleményeket, javaslatokat – a bevonási események során. Azonban figyeljük a Falufórumon és az önkormányzat posztjai alatt kommentekben zajló párbeszédeket, beépítjük a munkánkba.) A nyugdíjas klub és a különböző dalkörök, a Kevély Körzés mozgalom, a focicsapatok, a pingpong klub, a Jenői Szalon, az Adventi ablakdíszítő kalendárium és halloweeni faluséta, a Jazzfeszt és más rendezvények lehetőséget adnak a szabadidőt értelmesen eltölteni. És ez a felsorolás közel sem teljes, csak példák. Lehetőségeinkhez képest pénzzel, teremmel, információval, szervezéssel segítjük a munkájukat. A civil életnek külön oldalakat tartunk fent a Pilisborosjenői Hírmondóban, hogy bárki kedvet kaphasson csatlakozni.

Ezekben a hónapokban pedig nagyot lépünk előre az együttműködésben, mert bekértük a lakosok ötleteit, azokat, amelyeket szeretnének megvalósítani, de a pénz hiányzik hozzá. A lakosok által kiválasztott ötleteket összesen 5 millió forint összegben támogatjuk. Új az is, hogy a szavazáshoz egy új felület készült a 2097 Csoport Egyesület gondozásában, ahol egyrészt regisztrálni lehet szavazásra, másrészt hírlevélre is fel lehet iratkozni, így az se marad le információkról, aki nem látogat internetoldalakat és közösségi média felületeket.

„Politikai megközelítésben a részvétel a döntési folyamatok különbözô szintjein való részvételt jelenti.” Nincs magasabb rendű vagy alacsonyabb szintű bevonási eszköz. A legfontosabb – és legnehezebb – feladat az adott témához leginkább megfelelőt megtalálni. Vannak témák, ahol „csak” a tájékoztatás lehetséges, és van, amikor ugyan kérhetjük a véleményeket, de ezek inkább csak a tájékozódást szolgálják. Viszont vannak olyan témák, ahol – ha a falu valóban nagy része véleményt nyilvánít – el lehet fogadni a lakossági szavazatokat kvázi „ügydöntőként”, sőt van, ahol a kezdeményezést, megvalósítást is át lehet engedni. Ügyenként változó, hogy mi a célszerű, hatékony, lehetséges vagy felelős módszer a bevonásra. Erről minden témában külön kell mérlegelnie az önkormányzatnak. Sok terhes örökséget letudtunk, és bár jöttek újabb nehezítő körülmények (világjárvány, infláció, rezsinövekedés, építőipari árrobbanás, élelmiszer árnövekedés, forráscsökkenések és felfüggesztett elnyert projektek) talán lehetséges lesz közösen előre lépni a bevonásban, részvételben.

Frivaldszky Bernadett

kommunikációs vezető

Pilisborosjenő Község Önkormányzata

(Idézetek: Arapovics Mária: A közösségfejlesztés és a kulturális közösségfejlesztés gyakorlata – Szabadtéri Néprajzi Múzeum – NMI Művelődési Intézet – Országos Széchényi Könyvtár 2019.)