Az utóbbi napokban több csatornán is eljutott hozzám, hogy az emberek egy része hiányolja az önkormányzat állásfoglalását az ipartelepi bekötőúttal és a Meditop tervezett fejlesztéseivel kapcsolatban. Noha az október 2-ára meghirdetett fórum pontosan azt a célt szolgálja, hogy a lakosság tájékozódjon a témában, az időközben futótűzként terjedő pletykák miatt szükségét érzem, hogy településfejlesztéssel foglalkozó bizottság vezetőjeként megosszak néhány további gondolatot és információt előzetesen, a pilisborosjeno.hu honlapon jelenleg is elérhető információkat kiegészítve.

Az iparelepi bekötőútról

Közeledik az október 2-ára meghirdetett lakossági fórum, melynek témája az ipartelepi bekötőút, amely a Bécsi úti településrészt kötné össze a Budai úttal a Kövesbérc alatt. A fórum része annak a döntéshozatali folyamatnak, amelyben igyekszünk tájékoztatni a lakosságot a bekötőúttal kapcsolatban, továbbá megismerni a faluban élők és az érintett cégek, állami szervek véleményét, felvázolni a lehetséges alternatívákat és lehetőség szerint kiválasztani ezek közül a legjobbat. Ez egy dinamikus folyamat, nem bebetonozott álláspontok ki-ki küzdelméről van szó, hanem párbeszédről, tájékoztatásról és tájékozódásról, érvekről és ellenérvekről, amelyek mentén lassan tud csak kibontakozni az optimális stratégia. A bekötőút mellett és ellen szóló – jelenleg ismert – érvek elérhetők az önkormányzat honlapján:

Gyakran ismételt kérdések az ipartelepi bekötőútról »

Megnyugtatásképp ismét szeretném leszögezni, hogy meghirdetett programunkban tett ígéretünknek megfelelően a lakosság bevonásával fogunk döntést hozni az út megépítésével kapcsolatban. Én személy szerint se nem igénylem, se nem támogatom az út megépülését, de sokkal fontosabb az, hogy egyértelműen támogatom a többségi akarat érvényesülését, akár saját véleményemmel szemben is.

A Meditopról

Előre kell bocsátanom, hogy egy magáncég fejlesztési stratégiája alapvetően magánügy, és sok esetben üzleti titok tárgyát képezi. Egy cég általában maga dönt arról, hogy belső ügyeiből mikor és mennyi információt oszt meg a publikummal. Van, hogy még egészen ködös elképzeléseiket is megszellőztetik – pl. ha a részvényárfolyamok növekedését várják tőle -, és van, hogy hétpecsétes titokként kezelik őket, pl. megelőzendő a bővítést drágító telekspekulációkat vagy a konkurencia helyzetbe hozását. Az, hogy ebben a cikkben a Meditop fejlesztéseiről nyilatkozhatok, azért történhet meg, mert úgy tűnik, hogy az önkormányzat aktív közreműködése nélkül nem tudnak Pilisborosjenőn bővülni. A megbeszélések során terítékre került elképzelések mindegyike érinti a közvagyont, ide értve az építési jogokat is, ami az önkormányzat immateriális javai közé tartozik.

Évek óta napirenden van, hogy a Meditop gyógyszergyár – falunk egyik legnagyobb iparűzési adófizetője – kinőtte jelenlegi – a falu központjában található – gyárterületét, és logisztikai központot – közérthetőbb nevén raktárat – szeretne építeni valahol a falu közigazgatási területén belül, kamionnal jól megközelíthető helyen Ennek célja, hogy az alapanyag és késztermék raktár kiköltöztetésével a jelenlegi üzemi területen helyet csináljon a gyártókapacitás bővítésének. A választások utáni első Meditop megbeszélésünkön még arról beszélgettünk a cég vezetőivel, hogy a szennyvíztisztító telep helyén bővülnének, miután a falu rácsatlakozott a budapesti szennyvízhálózatra, amely jelenlegi tudásunk szerint 2023 év végéig esedékes. Akkori terveik 1 hektáros helyigénnyel számoltak, én magam javasoltam, hogy ha lehetséges, 2 hektárban gondolkodjanak és a plusz egy hektáros területet szépen parkosítva próbálják a csarnoképületet minél inkább tájba illeszkedően „elmaszkolni”. Szintén szóba került, hogy a fejlesztés során sport-rekreációs terület is létesülne, ami akár a lakosság számára is elérhetővé válna szabályozott keretek között.

A történetben új elemként jelent meg már 2020-ban, hogy a cég hosszabb távon nemcsak a logisztikát, hanem a termelést is kivinné a faluközpontból, és az általuk korábban megcélzott egy hektáros területnagyság már nem elegendő ehhez. Az új koncepciójuk 4-5 hektáros területigénnyel párosult, helyszínnek pedig a Budai út menti szántókat jelölték meg, és kérték az önkormányzatot, hogy támogassuk őket a terveik megvalósításában.

Nos ez egy olyan kérés, amire nincs triviális válasz és azonnal bevethető megoldóképlet.

A Meditop által fejlesztés céljára kiválasztott terület földrészletekkel, a 2018 évi ortofotó háttéren. Forrás: ekozmu.hu

A Meditop által fejlesztés céljára kiválasztott terület nyári vegetációban. Noha a kép kissé manipulatívnak tűnhet, mindössze arról van szó, hogy a nyáron több alkalommal megálltam a területen, és megpróbáltam gondolatban a tájba illeszkedően elhelyezni az üzemi épületeket a Kövesbérc alatt, megnyugtató eredmény nélkül. Egyik ilyen alkalommal készült a fotó.

A programunknak ugyanis a zöld területek védelme mellett fontos eleme a helyi vállalkozások támogatása, az iparűzési adóbevételek növelése, ráadásul a kérés nem lakócélú beépítésről szólt, amivel kapcsolatban évek óta határozott álláspontot képviselünk következetesen: a meglévő lakóövezetekkel kapcsolatos problémák megoldása, újabb lakóterületek kijelölésének pedig teljes stop.

A helyzet azonban azóta változott. A Budai Téglával megkötött megállapodásnak köszönhetően két nagy méretű belterületi ingatlannal gyarapodott az önkormányzat. Ezért június elején azt javasoltuk a Meditop vezetésének, hogy a Bécsi/Téglagyári úti gazdasági övezettel szomszédos rekultivált bányaterületre helyezzék át a fejlesztési elképzeléseiket, ami egy olyan “barnamezős” beruházás lenne, amely költségét tekintve összevethető a Budai út menti fejlesztéssel, és nagyban támogatná a volt téglagyár területén lévő gazdasági övezet „belakását”, iparűzési-, telek- és építményadót fizető cégek megtelepedését, ami további munkahelyeket teremtene a falun belül. Mindez összhangban lenne a választási programunkkal, amelynek a Bécsi úti GKSZ (gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató) övezet fellendítése szintén eleme volt. Nem mellesleg az önkormányzati terület értékesítéséből forrást teremtenénk további fejlesztéseinkhez, és a cég által tervezett sport-rekreációs terület – ha valóban hozzáférhetővé tennék a helyben lakók számára – további járulékos előnyökkel kecsegtet.

Az önkormányzat által fejlesztés céljára javasolt önkormányzati terület földrészletekkel, a 2018 évi ortofotó háttéren. A pirossal jelöl területtől délkeleti irányban az egykori téglagyár területén létrejött GKSZ övezet található, északnyugati irányban a Malomdűlő lakópark Budai Tégla tulajdonában álló, egyelőre érintetlen lankái terülnek el. Forrás: ekozmu.hu

Az önkormányzat által  fejlesztés céljára javasolt terület szeptemberi vegetációban, az egykori bányagödör helyén. A helyben lakók emlékei szerint a Téglagyári út szintjéhez képest 10 méter mély bányagödör építési törmelékkel lett feltöltve, majd a korábban letermelt, téglagyártásra alkalamatlan földet és gyenge minőségű agyagot tartalmazó meddőhányó anyagából alakították ki a lejtős felszínt.

Jelenleg is folyamatban vannak a megbeszélések, ami azt jelenti, hogy formálisan egyik koncepciót sem vetettük el. Sem az önkormányzat, sem a Meditop. Ezt jelenti ugyanis a megbeszélés kifejezés. Bármelyik fél bármelyik koncepciótól határozottan és véglegesen elzárkózna, az a párbeszédre és együttgondolkodásra épülő közös megoldáskeresés végét jelentené. Ezzel együtt azon vagyunk, hogy a Meditopot meggyőzzük a Téglagyári úti fejlesztés előnyeiről, mert számomra nem kérdés, hogy a falu számára ez a kívánatos és halmozottan előnyös konstrukció, ami a cég számára is számos előnnyel járna.

A Meditop számára előnyt jelent véleményünk szerint:

  • A terület a 10-es úthoz és a tervezett M0-ás csomóponthoz közel helyezkedik el, így mind a kamionforgalom mind a munkavállalók számára könnyen elérhető
  • A terület mérete ~5 ha, ami lehetőséget ad tetszőleges bővítés megvalósítására, beleértve kapcsolódó sport és egyéb parkosított területek kialakítását
  • Az Önkormányzat egy együttműködési megállapodás keretében kedvező üzleti konstrukcióval tudja támogatni a számára fontos helyi vállalkozás helyben maradását és fejlődését
  • A terület jelenleg belterület, csak kisebb mértékű HÉSZ módosítás szükséges
  • A falu lakosságának túlnyomó többsége által várhatóan támogatott megoldásként nem ellenszélben kell megvalósítani
  • Ipari áram rendelkezésre áll

A Meditop számára hátrányt jelent:

  • A terület rekultivált bánya, ezért talajmechanikai vizsgálatokat kell végezni, és azok eredményétől függően eltérő alapozás lehet szükséges, mint egy szántóföldön.
  • Távol van a Meditop jelenlegi telephelyétől, ami logisztikai szempontból nem ideális
  • A szennyvízcsatorna hálózatra való csatlakozás rövid távon ugyan nem megoldott, de a budapesti szennyvízhálózatra való rákötés projekt keretében szeretnénk a csatornagerincet elvinni a Téglagyári útig. A logisztikai központ minimális létszámmal működne és csak kommunális szennyvíz keletkezne, aminek sem a helyben tisztítása sem az elszállítása nem jelentene beláthatatlanul nagy plusz költséget. Ezzel át lehetne hidalni a csatorna megépüléséig terjedő időszakot.

Mi a kapcsolat az ipartelepi bekötőút és a Meditop fejlesztés között?

Az ipartelepi bekötőút ügye úgy kapcsolódik a Meditop fejlesztési terveihez, hogy az út megvalósítása erős támogatást kap az állam részéről annak a programnak a keretében, amelyben a kormány a kiemelt, fejlődőképes középvállalatok fejlesztéseit infrastrukturális beruházásokkal (is) igyekszik támogatni. Ezzel együtt az ipartelepi bekötőutat nem a Meditop találta ki, és a nyomvonalát sem ők rajzolták meg, de utólagos támogatásuk minden bizonnyal fontos feltétele annak, hogy az út nem csak egy igény, ami majd valamikor a távoli jövőben talán megvalósul, hanem az önkormányzat pozitív döntése esetén elkezdődne az engedélyezési terv készítése.

Fentiek fényében alapos okom van feltételezni, hogy ha a Meditopot meg tudjuk győzni az általunk javasolt fejlesztési helyszínről, akkor sikerülhet „átfordítani” az ipartelepi bekötőutat is a Téglagyári út irányába, ami hatalmas lökést adhatna az ottani GKSZ övezet betelepülésének és egyúttal megoldaná az ottani infrastrukturális problémák (út, vízelvezetés, gyenge internet) jelentős részét.

Fontos leszögezni azt is, hogy az átkötőút és a Meditop fejlesztés közötti függőség nem kölcsönös. A Meditop fejlődése ugyanis nem függ az átkötőút megépülésétől. Mindkét szóba jöhető helyszín jelenleg is útkapcsolattal rendelkezik. Mindkét helyszínre igaz, hogy a meglévő utak (Budai ill. Téglagyári) megerősítése, felújítása szükséges ahhoz, hogy kamionforgalomra alkalmasak legyenek teherbírás szempontjából, de okkal feltételezhetjük, hogy az a kormányzati támogatás, ami jelenleg az átkötőút mögött áll, átcsoportosítható lehet a már létező utak megerősítésére is. Nem hinném, hogy ez áthidalhatatlan akadályt jelentene, ha egyébként sikerül a vállalkozás, a lakosság és az önkormányzat szándékait és terveit harmonizálni.

Még egy kis bonyodalom a végére…

Igyekeztem érthetően és jogsértést nem elkövetve leírni mindannak a lényegét, amit a Meditoppal és a tervezett átkötőúttal kapcsolatban tudunk, remélem sikerült. Meglehetősen összetett a probléma, és sajnos nemrégiben szembesültünk egy új fejleménnyel, ami a tovább bonyolítja a helyzetet. Egy minap lezajlott megbeszélésen Laboda úr, Üröm polgármestere – értesülvén a Meditop terveiről – azonnal felajánlotta a Pilisborosjenővel szomszédos, szántó és rét művelésű külterületet a Meditop fejlesztésének helyszínéül. Tudjuk, hogy Laboda úr más településfejlesztési elveket vall, mint Pilisborosjenő jelenlegi vezetése, és az is valószínű, hogy ajánlatát komolyan is gondolja, bár nem tartom valószínűnek, hogy az érintett területek önkormányzati tulajdonban lennének. Sejthető, hogy ez az ajánlat valamelyest rontotta az önkormányzat tárgyalási pozícióit, de rögtön hozzátenném, hogy a Meditop vezetői továbbra is elsősorban pilisborosjenői fejlesztésben gondolkodnak, és nem úgy tekintenek az ürömi ajánlatra, mint nyerő lapra egy kártyapartiban. Bízom benne, hogy ez így is marad. Ezért nagyon fontos, hogy az október 2-i fórum a lehető legkonstruktívabb szellemiségben és hangnemben tudjon megvalósulni. Ehhez kérem minden érintett támogatását.

Sajnos a fórumon személyesen nem tudok jelen lenni elfoglaltságom miatt, ezért is tartottam fontosnak, hogy írásban osszam meg Önökkel a gondolataimat. Az írásom azért íródott egyes szám első személyben, hogy jelezzem, az ismertetett tényeken túl saját véleményemet tükrözi, teret engedve képviselőtársaim árnyalatokban esetleg különböző véleményének, amelyet a fórumon tudnak majd megismerni. Köszönöm szépen, hogy eljutottak idáig az olvasásban.

Dömötörfy Zsolt
képviselő