Tömöri Balázs polgármester írása a 2019. október – 2020. október közötti időszakról

Talán nem szokás az egy éves visszatekintést egy évnél messzebbről kezdeni, de ez az első alkalomnál talán még megengedhető.

Azért döntöttük el két éve, hogy indulunk a 2019-es önkormányzati választásokon, hogy – a tapasztalatunk szerint tömegek által kívánt – változásokat indítsunk el a faluban és elsősorban az itt élőkért dolgozzunk, nem pedig a falu környékét beépíteni kívánó ingatlanfejlesztőkért. Számítottunk rá, hogy kemény, kihívásokkal teli lesz ez a feladat, de hogy összességében ennyire az lesz, azt hiszem, arra talán nem.

Arról már viszonylag sokszor szóltunk, hogy nagyon sanyarú pénzügyi kilátásokkal indultunk neki a ciklusnak, mert az állam jelentős mértékű támogatásokat követelt vissza jogosan a késve vagy hiányosan megvalósított és elszámolt pályázatok miatt. Ennek legfontosabb következménye, hogy az első évben nagyon sok időt és energiát kötött le, hogy

1. teljesen és végleg kimásszunk a problémás pályázatok okozta slamasztikából, illetve

2. minden egyes 100 %-os támogatású pályázaton igyekeztünk elindulni meglévő tervekkel, illetve még inkább terveket készíttetni ezekre, valamint

3. a teljes adókivetési előzményeket áttekintve, felülvizsgálva 5 évre visszamenőleg kivessük azokat az adókat, amelyek az elmúlt években ki sem lettek vetve vagy nem lettek befizetve, behajtva.

Ígértük, hogy pereskedés helyett a párbeszédre, a megegyezésre törekszünk és ez már az elmúlt évben is hozott eredményt. A Budai Téglával való pereskedést lezártuk, és a közeljövőben újabb eredményekre számítok. Viszont mindenhol más az esélyünk és más lesz a végeredmény, de előre szólok: ne arra számítsanak, hogy mindenhol rét, mező maradhat, ahol ma az látszik, mert a szabályozási tervekben esetleg már sok éve mást, leginkább lakófunkciók fejlesztését vízionálták oda. Amikkel szembesültünk az olyan fontos falu környéki fejlesztési területek kapcsán, mint a Várvölgy és az odavezető út mentén fekvő területek, a Tücsök utca feletti 027-es terület, a Modern Dorf vagy éppen a lazareth-i településrész:

• a korábbi években átgondolatlanul lecsökkentett beépíthetőség miatti súlyos kártérítési perek,

• jogilag támadhatatlan, közjegyzői okiratba betonozott, korábbi faluvezetés által aláírt, falu számára elképesztően előnytelen település rendezési szerződések,

• alapvető közművek nélküli ingatlanfejlesztések,

• fejlesztéseket ellehetetlenítő, évtizedek óta tartó jogviták és átláthatatlan pereskedések

mind olyan helyzetbe hoznak minket, hogy könnyen lehet: annak ellenére, hogy nagyon keményen dolgozunk ennek elkerülésén, de sokszor csak a kisebbik rossz elérésére vagy a falu számára – a nem átgondolt fejlesztés mellett – legalább valami kedvező előny elérésére lesz csak lehetőségünk.

Van pár olyan folyamatban lévő ügy is, ahol még nincsenek kőbe vésve a szerződések, az irányok. Igyekszünk a lakosság informálásával és véleményének meghallgatásával véleményt alkotni ezekben. Az elmúlt időszakban

• 4 tematikus lakossági fórumot tartottunk,

• lapzártakor előttünk van 3 közmeghallgatás, melyből egyet a külső településrészre tervezünk,

• kiválasztottuk a településfejlesztési koncepció alkotás folyamatát bevonással megvalósító céget, aki még idén elkezdi a remélhetőleg jelentős, aktív társadalmi részvétellel 2021-ben megvalósuló koncepcióalkotási folyamatot.

Fontos kiemelni, hogy nem várjuk ölbe tett kézzel, míg a régi lakosok, illetve a beépülő foghíjtelkek és fejlesztési területek lakosai jogosan nehezményezni kezdik a helyi intézményekben lévő férőhelyek szűkös voltát , az orvosi rendelőben a várakozási időt és a közügyek intézésének nehézségeit. Egyrészt pályázunk minden – ezeket az intézmény-, és infrastruktúra fejlesztéseket támogató – pályázati kiíráson. Erről egy táblázatot készítettünk, hogy mindenki áttekinthesse.

Bölcsőde

Könnyen bővíthető, jobban a faluképbe simuló bölcsődét terveztettünk és még idén ki választjuk az új bölcsőde építő céget, az építés jövőre el is kezdődik. Addig is szerződtünk mindkét magánbölcsődével, hogy mindkettőjüknél támogassuk a helyi lakosok fogadását.

Óvoda

Elkészíttettük – és engedélyezésre vár – a fenti óvoda 3 csoportszobával való bővítésének tervét. Jövőre támfallal védjük meg a lenti óvodát a felső telkektől, valamint az épület állapotának javítására is készülünk.

Iskola

A Fő út elejére költözött általános iskolánál egyszerre zajló tornateremépítést és gyalogosátkelő fejlesztést a kötelező és költséges közműáthelyezések mellett új gyalogjárdák, új gyalogos-kerékpáros útvonalak, új kapu és új parkolók megnyitásával támogatjuk. A növekvő gyerekszámú iskolában mindtöbben étkeznek, ezért új eszközökkel, mosogatógéppel támogattuk a konyhában dolgozókat. Új iskola indult szeptemberben a faluközpontban. A Szent Márton Waldorf Iskola indítása helyi kezdeményezés és a korábbi faluvezetések által támogatott Gyöngyharmat Waldorf óvoda logikus folyománya. A számukra 5 évre bérbe adott épületrésznek és udvarának jelentős állapotjavulása látható és várható a következő években is.

Hivatal

Ügyfélbarát polgármesteri hivatal fejlesztésére pályázunk, szeretnénk, ha előre regisztrálva, földszinten intézhetnék ügyeiket a helyi lakosok. Folytatjuk honlapunk fejlesztését, hogy a képviselő-testületi videók, döntések, hírek és események mellett online lehessen fogadóórákra, ügyintézésre regisztrálni. Célunk, hogy bővüljön az onnan elérhető hasznos tartalom.

Infrastruktúra-fejlesztés

Ennek kapcsán a 2023 végéig megvalósuló fővárosi szennyvízhálózatra való csatlakozásunk jelent majd hatalmas előrelépést, amely minden településrészen jelentős, pozitív változásokat hoz az ellátás minőségben, a környezet állapotának javulásában. Az útfelújítások esetén törekszünk arra, hogy az minden esetben együtt járjon az út alatt húzódó közművek felújításával, így a régi és rendszeres csőtöréssel járó eternit csőhálózat adott szakaszainak javításával. Ez a hozzáállás a DMRV-vel való jó kapcsolat kiépítésén és megerősítésén alapul, sikere a Tücsök utcai csőcserén érhető először tetten.

Elmúlt egy év főbb eseményei, fejleményei

A képviselők, a hivatali munkatársak, a jegyzőnk, a bizottsági tagok, valamint számos kitűnő szakértő önkéntes közös munkájaképpen több olyan előrelépés és eredmény született, amelyeknek örülhetünk. Ezeket igyekeztem összefoglalni az alábbi táblázatban, amely az elmúlt 13 hónapot foglalja össze havi 5 fontos eseményt, fejleményt felsorolva. Ez természetesen csak az én szubjektív visszatekintésem 2020. október 17-én. Azt gondolom, arra azért alkalmas, hogy megmutassa, mennyire mozgalmas és váratlan fejleményekkel teli egy év van mögöttünk.