A tartalomból:

– Ajánlattételi felhívást küldtünk ki Kossuth téri áteresz és Szent István utcáig a mederrendezésre

– Vincellér utcai útfelújítás pályázatot adtunk be Magyar Falu Program keretében

– Ma volt Ludasi Éva utolsó napja – Család- és Gyermekvédelmi Szolgálat jövője

– Az óvoda bővítésének első ütemére pályázatot adtunk be

– Falugondnokság pozíciójára volt több állásinterjú

– Változik a HÉSZ

– Zajlik a Hírmondó tördelése, remélhetőleg május közepéig mindenki megkapja

– Terepbejárások voltak a Tölgyfa utcában, illetve lazarethi utcákban felszíni vízelvezetési problémák megoldási lehetőségeit keresve

– Megkezdődött a Lazareth-i lámpaoszlopok felállítása

– Szelávi Fesztivál: Meghosszabbították a helyi lakosok számára a kedvezményes jegyek vásárlásának lehetőségét 

– Mindkét orvos saját betegeit oltotta, Pfizer fog érkezni, online időpontfoglalás bármelyik oltópontra az országban

– A Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázatot nyert az útszéli keresztek felújítására

– Szintén nagy érdeklődésre tarthat számot: elkészült a falu forgalomtechnikai terve, jövő héten elindul a megvalósítás is

– Régen várt hír: az ipartelepi bekötőút végpontjáról döntés született