Május közepe van, hetedik hónapban vagyunk átadás-átvétel óta. Kisebb-nagyobb rendszerességgel igyekszem tudósítani azokról a mérföldkövekről, amiket megélünk a faluvezetésben 2019 ősze óta. Ez a hét nem akármilyennek ígérkezik, erről feltétlen írok, valószínűleg nem is egyszer.

Egyrészt a héten koronavírus világjárvány ügyében a korlátozások enyhítése kezdődik Budapesten, Pest megyében a gyakorlatban is. Kérek mindenkit, hogy legyen észnél és nehogy minden elővigyázatosságot, óvatosságot sutba vágjon, hanem legyen megfontolt, viseljen maszkot, hogy másokat védjen vele, lehetőség szerint tartson kellő távolságot embertársaitól! A korlátozások enyhítése – szigorítása – enyhítése, a ‘húzd meg! – ereszd meg!’ időszak váltakozása várható és jó volna elkerülni, hogy pilisborosjenői családok egészségét túlzott kockázatnak tegyük ki és rosszul jöjjenek ki a következő hónapokból. A gazdaság megmentése és a társadalmi távolságtartás hátrányainak elszenvedői miatt azonban szükséges az újraindulás, mi azonban sok területen olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy támaszkodhatunk esetenként a helyi gazdaságra, helyi értékeinkre, helyi segítségnyújtásra, ami ritkán volt ilyen értékes és szerencsés adottságunk, mint most – becsüljük meg nagyon!
A hivatalban is fokozatosan, megfontoltan nyitunk: egyelőre az ügyfélszolgálati időben, korlátozott számban, maszkban, a földszintre lejövő ügyintézőkhöz engedünk be ügyfeleket. Erről bővebben jegyzőnk fog írni a napokban. A hétfői hivatali hétindítón (HHH) felmerült egy honlapon elérhető online időpontfoglalós rendszer fejlesztésének igénye, ami több csoport dolgozóinak (főépítész, adó, igazgatás számára mindenképp) és az ügyfeleknek is kívánatos volna, úgyhogy megvan az irány, megvizsgáljuk, hogy miként lenne ez a közeljövőben lehetséges.

Több kör információgyűjtés és alternatív helyszínek vizsgálata után döntöttünk bölcsőde ügyben: az eredeti helyszínen, de más tervet fogunk megvalósítani. Május 18-ai pályázati-ajánlattételi felhívásunkkal annak érdekében szólítottunk meg a faluban és a környékben már ismert építészeket, hogy a bölcsődénk olyan épület legyen, ami könnyebben bővíthető újabb csoportszobákkal, amiben jobb a csoportszobák megközelíthetősége épületen belül, ami a demográfiai hullám után könnyen átalakítható más funkciójú önkormányzati épületté, ami a meglévő tervnél jobban illeszkedik az épített- és természeti környezethez. Amit ide terveznek nekünk, a Nagy-Kevéllyel, a Levendulamezővel szembe, a Várvölgy bejáratához. Terveink és reményeink szerint kora ősszel már ilyen terv megvalósítására közbeszerzéssel kereshetünk megfelelő kivitelezőt, s még idén megkötjük velük a kivitelezésről szóló szerződést.

Egészségház bővítése pályázatunkat nemrég adtuk be, aminek elnyerése esetén lépcsővel és beépített tetőtérrel bővülhet a helyben elérhető egészségügyi szolgáltatások köre. Különösen koronavírus idején nem kell különösebben magyarázni, hogy milyen fontos az, hogy ne kelljen a fővárosba utazgatni egy kivizsgálásért. Május 20-áig hiánypótlásban kell benyújtanunk egy-egy más formában kért dokumentumot, az elbíráló által más módon kért árajánlatot.

Másrészt a héten (május 21-én) elkezdi a munkát az iskola előtti gyalogátkelő ügyében a buszöböl áthelyezése ajánlattételi felhíváson nyertes cég, a Bola Kft. A szakértő szülőkből álló Zebra Munkacsoport hathatós segítségével remélhetőleg az első tanév végére sikerül megvalósítani az iskolai zebra minden elemét, amivel a gyerekek biztonságosabb iskolába járását tudjuk megvalósítani – és nem utolsósorban választási ígéretünknek is eleget teszünk. Nem fogunk itt megállni, hiszen például a patakba beomló, megfelelő alapozás és közvilágítás nélküli gyalogjárda ‘bölcsődés életkora’ ellenére is már olyan állapotban van, mintha több évtizede koptatná sulis diákok hada.

Komlós Tibor alpolgármester belőtte a Falugondnokság munkatársai számára a HETI HARMINC-as célt és második hete dolgoznak azon, hogy falunk cseh kátyúzógépével minél több (de legalább 30) kátyút megszüntessenek. A szuper gép mellett a komoly és alapos előkészítő munka, a portalanítás, a megfelelő tömőanyag és emulzió a tartós kátyúzás zálogai. Ez még az Ófaluban zajló gyakorlás fázis persze, feketeöves akkor lesz a kátyúzó, ha lejtőn is, óriás méretű kátyút is tud tömni! Amint kialakult a gépet üzemeltető, gyakorlott stáb, akkor jöhetnek a külső településrészek is, ahol szintén akad kátyú bőven – köszönjük a türelmüket!

Május 22-én adjuk le a Magyar Falu Program Közösségi tér ki-/átalakítása alprogramra pályázatunkat. A régi suli épületének állagmegóvására, átalakítására pályázunk, amely tervek munkaközi változatairól a humán bizottság a múlt hét péntekén rövid videós bemutatót is javasolt, amit az önkormányzat Facebook oldalán és a Falufórum Facebook csoportban is közvetítettünk. Ha elnyerjük a pályázatot, akkor igazi Faluház jöhet létre: magába foglalva a jelenlegi Művelődési ház funkcióit egy, a jelenleginél nagyobb kertkapcsolatos rendezvénytérrel, annak könyvtárát, helyi civil közösség által hőn áhított klubszobákat. És nem mellesleg a hivatal is fejleszthető, irattárral bővíthető, sokkal ügyfélbarátabbá tehető a felszabaduló hely révén.

A régi suli jelenlegi bérlőinek és a Faluházban termet bérelni kívánók megkeresése zajlik, mindenkinek igyekszünk termet találni az épületben. Még akkor is, ha nem biztos, hogy a jelenleg használt teremben tud maradni a következő években, hiszen egy Waldorf iskola is lesz az épület emeletén, aminek támogatásáért sokan ragadtak tollat/billentyűzetet az első félévben és hamarosan aktívan elkezdik a bérbe vett épületrészek felújításait. A bérlőkkel egyeztetésben a legnehezebb pillanatokat akkor éltem meg, mikor Viszkocsil Verával jártuk be az épületet és mutattam meg neki, hogy melyik hasonlóan klassz parkettás helyiséget találtunk számukra a régi épületrész emeletén és tudjuk a következő két évben a Baba-Mama Klub számára biztosítani. Szemébe könnyek tódultak, amikben tükröződött a saját kezűleg kifestett, gyerekeik kézlenyomataival díszített és gyermekszemet megragadó módon berendezett jelenlegi klubszoba, a hősies, épületet a közösségnek visszavevő úttörő szerepük minden kezdeti nehézsége! Kedves Vera, Babák és Mamák, nagyon szuper klubszobát csinálunk a Fő utca felőli oldalon nektek, ahol a szomszéd termekben gyerekvigyázás mellett fejlesztőpedagógia, helyi egészségügyi szolgáltatók és festőművészek szomszédságában lesznek! Az egész épületet hasznosítjuk, hamarosan visszatér minden helyiségébe az élet, gazdája lesz! Hasonló tervek vannak a Nyugdíjas klub és az Ifjúsági Klub számára is; nagy előrelépés lenne, ha állandó helyen, megfelelő méretű klubszobában találkozhatnának a jövőben.
A régi iskola udvarának használata külön kérdés, aminek szabályozásán a közeljövőben gondolkodni kell. Miután az iskolaudvarra vonatkozóan hatósági előírások vannak, amiknek betartása az iskola üzemeltetés feltétele – így a Waldorf sulinak a Budai út mentén lévő bejáratnál saját, 5 évig bérelt udvara lesz. A Faluháznak is elkerített udvara lesz: mind a buszforduló mögötti részen, mind a sportpályánál, s a Budai útról oda vezető átjárónál. Az épületben helyiséget bérlőknek nem bérelhetik az udvart, jórészt közparkként és falusi rendezvények helyszíneként szeretnénk megtartani ezeket a jövőben. Természetesen minden közösség szervezhet ilyen eseményeket oda, de nem adjuk egyik csoport kizárólagos kezelésébe, közös marad.

Egy fontos költözés előkészítésén dolgozunk még: szeretnénk, ha Apáti Szabolcsnak, körzeti megbízott rendőrünknek, a hivatal épületében lenne az irodája és az OTP bankautomata mögötti szobát készítjük elő számára. Elsősorban a Falugondnokság munkatársai, akik helyhiány miatt megszüntették a helyiségben lévő sosem használt vécét is – ami többek szerint nagy mértékben hozzájárulhatott a művház/hivatal illemhelyének egyedi szagához. Ennél is nagyobb haszna lehet az új rendőrségi szobának, hogy a központban, könnyen elérhető, akadálymentesen megközelíthető helyen lévő irodát remélhetőleg többen igénybe tudják venni majd, mint mikor a régi iskola emeletén volt, szinte rejtve. És az is, hogy könnyebben tudnak együttműködni közterület-felügyelőinkkel.

Erről jut eszembe, hogy visszatért közénk Szollár György közterület-felügyelő is, szerencsére aktívan és egészségesen! Egyből belevetette magát a felhalmozódott közterületi ügyek megoldásába, aminek legláthatóbb jelei a rendszám nélküli, közterületeinken csúfoskodó autóroncsok elszállíttatása lesznek. Köszönjük a sok bejelentést, panaszt, információt! Itt érdemes lehet szólni a hulladékos zsák jelenségről. Vannak, akik számára nem teljesen egyértelmű a helyzet, úgyhogy nem árt leírni: a hulladékos közszolgáltató cég kizárólag a saját maga által az önkormányzatnak átadott idei zöldhulladékos zsákban (8 zsák / hulladékdíjat fizető ingatlan) utcára időben kitett zöldhulladékot viszi el. Ennek a mondatnak szinte minden szava fontos és egyszerre kell teljesüljön. Tehát sem a későn kitett zöldhulladékot nem viszi el, sem a más zsákokban kitett hulladékot, sem a kertkapun belül lévő hulladékot nem fogja elvinni. Kérem, hogy így számoljanak és készüljenek!

Május 23-án többen is részt veszünk a külső településrészen szervezett vízelvezető árok takarításon, ami emberes fizikai munkának ígérkezik ugyan, de sok dolgos kéz csodákra képes és egy valószínűsíthető közeli nagy esőzés előtt fontos, hasznos feladat! Jöjjenek és csatlakozzanak! Aki nem tud átjönni, saját épülete, ingatlana előtti vízelvezető árok és lefolyók rendben tartásával segítheti, hogy minél kevesebb kárt okozzon egy hirtelen lezúduló nagyobb eső, ami a klímaváltozással együtt járó, egyre gyakoribb időjárási esemény.

Május 28-án adjuk át a munkaterületet az Magyar Labdarúgó Szövetséggel közös focipálya projektben a kivitelezőnek, aki 30 nap alatt megvalósítja a műfüves, pályavilágítással ellátott pályát. Közben és utána a focipálya környékének tervezésén fogunk dolgozni, hogy tudjuk milyen funkciókkal és lehetőségekkel bővülhet a falunak ezen, játszótér melletti része. Amint kialakult a közösség által vágyott tér, onnantól fogunk játszótér megújításon gondolkodni, addig a Magyar Falu Program lehetséges alprogramján való indulás lehetőségét az óvodai udvar megújítására használjuk fel, arra pályázunk.

A napokban a fővárosba megyünk, hogy átbeszéljük a fővárosi szennyvízhálózatra csatlakozás projekt lényeges teendőit, tisztázzuk a munkamegosztást. Nagy szükség van arra, hogy ebben a projektben is felgyorsuljon a tervezői-kivitelezői munka, mert rendszeresen ég az arcom az olyan teljesen jogos telefonhívásoktól, amelyekben a patak partján élők számonkérik a megtelt, nem megfelelően működő szennyvíztelep miatti vízszennyezést. Még akkor is, ha mondjuk a telefonáló éppen nem pilisborosjenői, hanem ürömi (de a szennyezés borosjenői), és egyébként minden egyes nap számonkér éppen a lakosság valamit, amikből jó párért kisebb részben (7 hónapnyi részben) érzem felelősnek magam, de az előrelépést nyilván tőlem is joggal várja a falu.

Előrelépésről jut eszembe: pályázatírókkal találkozunk a héten, bővíteni szeretnénk a velünk dolgozó ilyen szakemberek körét. Ez egy igen fontos háttérmunka, mert a sikeres projektekhez nemcsak jó tervekre, társadalmi egyeztetésre és támogatásra, hanem külső forrásra van szükségünk annak érdekében, hogy megvalósulhassanak. Ebben pedig sokat jelentenek a pályázatok és a pályázatokat meghirdetők világában jártas szakemberek, illetve a velük való rendszeres kommunikáció.

Megfontolt, óvatos nyitást, szép hetet mindenkinek!