2021. december 15-i KT ülés előterjesztései

Döntés Pilisborosjenő 091/7; 091/11-12 hrsz. mezőgazdasági területek haszonbérleti jogára vonatkozó kérelméről

Javaslat 102/2021. (XI. 30.) KT. határozat módosítására

Javaslat Lazareth útépítésének és vízelvezetésének tervezésére kiírt pályázat elbírálására

Javaslat 027 TRSZ módosítására

2021. november 30-i KT ülés előterjesztései

Döntés 0137/86 hrsz ingatlan vételi ajánlatáról

Javaslat a 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadására

Javaslat Pilisborosjenő község önkormányzatának a fák védelméről szóló 9/2021 (IX. 15.) rendeletének módosítására

Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2022. évi igazgatási szüneteinek és szokásostól eltérő munkarendjének elrendelése

Javaslat pályázat kiírására Reichel József Községi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői beosztására

Javaslat a Mesevölgy Óvoda 2022. évi munkatervének elfogadására

Javaslat HÉSZ-SZT módosítás elindítására

Javaslat Polgármesteri Hivatal Család és Gyermekjóléti Szolgálatának szakmai programjának módosítására

A köztisztviselők 2022. évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározása

Javaslat Pilisborosjenő Fő u. 24. szám alatti (146 hrsz. ) ingatlan vételi szándékával kapcsolatban

Javaslat 027 TRSZ módosítására

Javaslat a Képviselő-testület 2022. I. félévi (2022. január-június) munkatervének elfogadására

Javaslat a helyi adókról szóló 22/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Töryényességi észrevétel ügyében

2021. október 20-i KT ülés előterjesztései

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Javaslat Pilisborosjenő Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI.13.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Javaslat Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelésének elfogadására

Döntés a Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal Család- és Gyermekjóléti Szolgálat épületének további bérléséről

Általános Iskola felvételi körzethatár megállapítása

Javaslat Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulásból kilépés támogatására és a Társulási Megállapodás módosítására

Javaslat Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás, Társulási Megállapodás és a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására

Javaslat a 2021. évi költségvetési rendelet módosítására

Javaslat Pilisborosjenő Önkormányzata 2021 . évi Közbeszerzési tervének módosítására

Sürgősségi előterjesztés: Beszámoló Focipálya tovább tervezés tervpályázatról

 

 

2021. szeptember 15-i KT ülés előterjesztései

Javaslat Fő utca 59. szám alatti önkormányzati bérlakás bérletére vonatkozó pályázat kiírására

Javaslat a Képviselő-testület 2021. II. féléves munkatervének elfogadására

Javaslat új közétkeztetési térítési díj megállapítására és új szolgáltatóval való szerződés megkötésére

Javaslat a korlátozott várakozási övezet működésének és igénybevételének rendjéről szóló 5/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Pilisborosjenő község önkormányzatának a fák védelméről szóló ….,2021 (IX……) rendeletének elfogadására

Javaslat Pilisborosjenő Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat a Polgármester 2021. évi szabadság ütemezésnek jóváhagyására

Javaslat lovarda létesítésére érkezett kérelem elbírálására

Javaslat lőtér létesítésére érkezett kérelem elbírálására

Sürgősségi előterjesztés: Javaslat 2473/2 hrsz árok megvásárlási kérelem elbírálására

Sürgősségi előterjesztés: Javaslat KSZR rendszerhez való csatlakozásra

 

 

2021. július 30-i KT ülés előterjesztései

Javaslat szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásra, önrészének biztosítására

Javaslat Pilisborosjenő, Tücsök utca területének útlejegyzéssel történő Önkormányzati tulajdonba vételére

 1. melléklet: szakértői értékbecslés
 2. melléklet: Tücsök utca (024/26 hrsz.) SZT kivágat útlejegyzéshez
 3. melléklet: Tücsök utca területek

Javaslat Pilisborosjenő Tücsök utca Önkormányzat tulajdonában lévő „zsákutca” egy részének, (024/26 hrsz. és 2090 hrsz.) eladására

 1. melléklet: kérelem
 2. melléklet: Kitűzési helyszínrajz
 3. melléklet: Mérési vázlat.2020.02
 4. melléklet: vételi szándék  Juhász
 5. melléklet: vételi szándék Szabó

Javaslat Szabályozási terv módosítására Lucfenyő téri épület körüli telekrész önálló ingatlanként való feltüntetésére

 1. melléklet: Lucfenyő tér térkép
 2. melléklet: Ezüsthegyi út (2368/2 hrsz) SZT kivágat

Döntés Budai utca 11. sz. ingatlan Önkormányzatnak megvételre felajánlott tulajdonrészéről

 1. melléklet: 380. hrsz. SZT kivágat
 2. melléklet: 380. hrsz. értékbecslés
 3. melléklet: 380. hrsz. nem hiteles tulajdoni lap
 4. melléklet: ingatlan adás-vételi szerződés

Javaslat 584 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó településrendezési szerződés (TRSZ) megkötésére, jelzálogjog törlésére, Polgármester részére Lazareth településrészen TRSZ megkötésére, jelzálogjog törlésére, ajándék ingatlan elfogadására történő felhatalmazására

 1. melléklet: jelzálog törlés minta
 2. melléklet: jelzálog törlés 584. hrsz
 3. melléklet: új TRSZ minta
 4. melléklet: új TRSZ Golmitz

Javaslat a bölcsődék szerződésének meghosszabbítására

 1. melléklet: Bölcsőde ellátási szerződés új 2021 Eref Bt
 2. melléklet: Bölcsőde ellátási szerződés új 2021 Fehér Kereszt Egyesület

Javaslat iskolai közétkeztetés ellátása pályázat kiírásáról

Javaslat elkülönített számláról pénzeszköz áthelyezése az Önkormányzat költségvetési számlájára ingatlanfedezet biztosítással

 1. melléklet: Értékbecslés aktualizálás

Javaslat LENO TECH Kft-vel településrendezési szerződés végrehajtásáról szóló megállapodás módosítására

Javaslat pályázaton való részvételre zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására

 1. melléklet: Pályázati Felhívás a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására

 

 

2021. június 23-i KT ülés előterjesztései

Javaslat a Kardiabent Kft. kérelmének elbírálására

Javaslat Pilisborosjenő, Budapest és Nemzeti Fejlesztési Programiroda közötti Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2. számú módosítása elfogadására

 1. melléklet: Konzorciumi együttműködési megállapodás
 2. melléklet: Konzorciumi megállapodás módosítása

Javaslat Szent Márton Waldorf iskola kérelmének elbírálására

 1. melléklet: Waldorf Egyesület kérelme

Javaslat futballpálya környékének tovább tervezésére

 1. melléklet: Pilisborosjenői focipálya környéki sportlétesítmények és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés

Javaslat önállóan nem hasznosítható önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítésére

 1. melléklet: Nem beépíthető telkek

Sürgősségi indítvány