2023. február 15-i KT és a NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
együttes ülés előterjesztései

 1. Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzattal történő együttműködés céljából megkötött közigazgatási szerződés felülvizsgálatára.

2023. február 15-i KT ülés előterjesztései

 1. Javaslat lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadására
 2. Javaslat a 2023. évi költségvetés rendelet elfogadására
 3. Javaslat a fák védelméről szóló 9/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosítására
 4. Javaslat civil támogatási pályázat kiírására
 5. Javaslat a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól szóló 5/2017. (III.3.) rendeletmódosítására
 6. Javaslat a polgármester 2023. évi szabadság ütemezésnek jóváhagyására
 7. Javaslat 714/4 hrsz ingatlan 1100 m2-nek megfelelő tulajdoni hányadának megvásárlására
 8. Sürgősségi előterjesztés: Javaslat a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 23/2018 (XI. 16.) rendelet módosítására

2023. január 25-i KT ülés előterjesztései

 1. Javaslat lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadására
 2. Javaslat a 2023. évi költségvetés első olvasatának tárgyalására
 3. Javaslat a 2023. évi közmeghallgatás idöpontjainak kitűzésére
 4. Javaslat Pilisborosjenő, 2631 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonására
 5. Javaslat a 2097 Pilisborosjenö, Iskola utca 7/a szám alatti ingatlan 3/4-ed tulajdoni hányada ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére
 6. Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzattal történő együttműködés céljából megkötött közigazgatási szerződés felülvizsgálatára
 7. Javaslat képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséröl szóló 1/2023. (I. 25.) rendelet elfogadására
 8. Javaslat 2023. évi közétkeztetési térítési díj megállapítására
 9. Javaslat Pilisborosjenői településrész elnevezésére
 10. Sürgősségi előterjesztés: Javaslat a 024/1 és 024/2 hrsz. ingatlanokat érintö TRSZ elfogadására
 11. Javaslat “Pilisborosjenő közlekedésbiztonsági fejlesztések” közbeszerzésben a lezáró döntés meghozatalára